Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. ...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

OZV č. 1/2023 O místním poplatku ze psů

2.5.2023

OZV Č.2/2022 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 1.1.2023
OZV Č. 3/2022 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 1.1.2023
OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Nařízení č. 1/2021 kterým se určují ,místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí 3.8.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 3.9.2020
OZV č. 7/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2021

OZV č. 6/2020 kterou se zrušuje ozv č. 12/1998 2.1.2021
OZV č. 5/2020 kterou se zrušuje ozv č. 9/1998 2.1.2021
OZV č. 4/2020 kterou se zrušuje OZV č. 8/1998 2.1.2021
OZV č. 3/2020 kterou se zrušuje ozv č. 3/2003, ozv č. 4/2003 a ozv č. 7/2004 2.1.2021
OZV č. 2/2020 KTEROU SE ZRUŠUJE OZV č. 5/2004 1.1.2021 
OZV č. 1/2020 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 1.1.2021
ŘÁD veřejného pohřebiště 1.1.2021
OZV Č. 2/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 1.1.2020
Nařízení Obce Osoblaha č. 1/2016 – Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 1.1.2017

OZV č. 2/2016 kterou se vydává požární řád obce

17. 1. 2017

OZV č. 1/2016 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

28.6.2016

OZV č. 1/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

7.4.2015

OZV č. 3/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veř. prostranstvích

1.1.2014

OZV č. 2/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a vymezení zákazu žebrání

1.1.2014

OZV č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování

3.2.2012

OZV č.1/2006 – Závazná část územního plánu obce

1.1.2007

OZV č.1/2005 o zrušení některých vyhlášek

1.11.2005

OZV č.10/2004 kterou se ruší výše příspěvku na provoz MŠ

31.12.2004

OZV č.6/2004 – zrušení vyhl.č.2/1998

24.12.2004

OZV č.2/2004

1.3.2004

OZV č.1/2004

1.3.2004

 

 

 

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

 

Pravidla o pronájmu bytů v domech v majetku obce Osoblaha

 

Dodatek č.1 k Pravidlům pronájmu byty

 

Směrnice č. 2/2018 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU