Územní plán

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSOBLAHA

 

Územní plán Osoblaha

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační Program: Podpora územně plánovacích činností obcí

Cílem projektu je pořízení nového územního plánu pro obec Osoblahu.

Termín realizace do 31.8.2020

Předpokládané celkové náklady: 338 800,00 Kč

Dotace: 271 040,00 Kč

Mpmr