Aktualita:


Aktualita: Informace pro neziskové organizace, prodejce a občany

Polský partner obec Biala pořádá dne 8.12.2019 vánoční trhy v Biale.

Pokud bude mít někdo zájem o prodejní místo na těchto trzích nechť se hlásí u paní Jany Dohnalové a to do 21.11.2019.

Ing. Jana Dohnalová

projektový manažer obce Osoblaha

tel: 776287182

e-mail: projekty@osoblaha.cz


Aktualita:

Program obce Osoblaha pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu “Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva”


Aktualita: