Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty a dotace > Regenerace areálu – BROWNFIELDS I.

Regenerace areálu – BROWNFIELDS I.Regenerace areálu – BROWNFIELDS I.
  • Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  • Číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01175
  • Předpokládané celkové výdaje projektu 3 776 754 Kč.
  • Výše dotace 85%
  • Popis akce: Obec Osoblaha získala v prosinci roku 2011 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 , 2.3 Podpora využívání brownfields na projekt: REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I. Hlavním cílem projektu bylo odstranění jednoho objektu bývalého areálu živočišné výroby, úprava prostranství tohoto areálu a jeho zatravnění.
  • V současné době probíhá zdárně demolice nadzemní části objektu a odvoz sutin. Na závěr bude celý terén zavezen ornicí a zatravněn. Takto upravené území nejen změní vzhled obce k lepšímu, ale bude využito pro sport a odpočinek občanů a návštěvníků obce Osoblaha.