Volby 2016

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu parlamentu ČR 2016

 

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám do

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Žádosti o voličský průkaz lze podat

  • osobně na OÚ v Osoblaze, Na Náměstí 106, hospodářsko – správním odboru nejpozději do 5.10.2016 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
  • v listinné podobě – opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na OÚ v Osoblaze nejpozději do 30.09.2016 do 16:00 hodin
  • v elektronické podobě podepsané úředně uznávaným elektronickým podpisem voliče nejpozději do 30.09.2016 do 16:00 hodin
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – doručit na OÚ v Osoblaze nejpozději do 30.09.2016 do 16:00 hodin

Termíny

  • 30. 09. 2016 – konec lhůty pro podání písemné žádosti
    05. 10. 2016 v 16:00 hod. – konec lhůty pro osobní podání žádosti

Žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení