23/2012 – Seznam žadatelů o pronájem obecního bytu k 31. 12. 2011

Kategorie: 2012

Vyvěšeno: 08.03.2012
Sejmuto: 23.03.2012

Seznam příloh:
Zpět na úřední desku Naposledy změněno: 27. ledna 2016