Záznam o zrušení rozpočtového opatření č. 1 a přečíslování rozpočtových změn