Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a byl započat 01. 04. 2011 a bude trvat 24 měsíců. Reg. č. projektu je CZ.1.04/3.1.03/65.00014. Cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013 – 2014, a to metodou komunitního plánování. Do procesu jsou tak zapojeni poskytovatele sociálních služeb, zadavatelé, uživatelé sociálních služeb a veřejnost. Projekt je plně financován z ESF, celkové náklady činí 1.617.776,80,-Kč. Tyto finance jsou použity na činnost pracovních skupin, řídící skupinu, na činnost koordinátora a manažera projektu, na vybavení kontaktního centra, které je na OÚ Osoblaha a na vzdělávání osob zapojených do tohoto projektu.