Za krásami židovských hřbitovů/W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy

Polsko-český projekt „Za krásami židovských hřbitovů“, který byl podpořen s Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd – Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko, je směřován k rozvoji cestovního ruchu na polsko-české hranici a ke sdílení a zachování prvků společného kulturního dědictví a tím jsou židovské hřbitovy. Projekt byl zaměřen na restaurování vybraných náhrobků židovského hřbitova v Osoblaze a opravu zdi kolem tohoto hřbitova a v obci Biala na vytvoření infrastruktury (chodníku), umožňující přístup k jejich židovskému hřbitovu. Dále byla vytvořena turistická stezka mezi těmito židovskými hřbitovy, jejíž trasa je vyznačena na mapě a také patřičně označena v terénu. Díky projektu došlo k tvorbě řady propagačních materiálů, poznávacích akcí a vzájemné spolupráci mezi partnery polskou obcí Biala a českou obcí Osoblaha.

Poskytovatel dotace: – Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů

Vedoucí partner: Gmina Biała                                Partner projektu: Obec Osoblaha

Celková hodnota projektu: 67 645,12 Euro

 Hodnota spolufinancování z EFRR: 55 488,96 Euro

Realizace projektu ukončena

Fotogalerie