Variantní studie možnosti řešení srážkových a odpadních vod v lokalitě Osoblaha

Celkový rozpočet: 520 000,- Kč                 Podpořeno částkou: 390 000,- Kč

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce.

Realizace projektu ukončena.