Snížení energetické náročnosti obálky budov č.p. 116,117 a 131 v centru obce Osoblaha

Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální operační program,  2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Celkový rozpočet: 16 838 594,51 Kč         Podpořeno z IROP částkou: 7 072 209,69 Kč

Projekt řeší zateplení, fasádu, výměnu oken a dveří, balkónů, bytových domů č. p. 116, 117 a 131.

Realizace projektu ukončena.