Energetické úspory bytových domů Osoblaha

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Program na podporu financování akcí s podporou EU

Podpořeno MSK částkou: 1 000 000,- Kč

Projekt přispívá částkou 1 mil. Kč na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti obálky budov č. p. 116,117 a 131 v centru obce Osoblaha, který je realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.