Projekt: Dotace na úhradu operativního leasingu osobního automobilu

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

Podpořeno částkou 50 000,- Kč

Projekt v realizaci