Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Charita Krnov, Hlubčická 297/3, Krnov

Charitní pečovatelská služba

Poslání Pečovatelské služby Charity Krnov

Je poskytovat praktickou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci, či zranění a podporovat úsilí uživatele setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytováním optimálních služeb doprovázet uživatele v jeho obtížné situaci a v případě zájmu zprostředkovat duchovní pomoc.

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Odpovědnost – Vedeme uživatele služby k vědomí odpovědnosti za řešení své nepříznivé situace a práva   rozhodovat o svých záležitostech
 • Lidskost – Přístup vycházející z křesťanských principů  –  rovnost, ochota, slušnost, vlídnost, zodpovědnost.
 • Individuální přístup  Uznání a respektování jedinečnosti a svobodné vůle každého člověka
 • Dostupnost – Dosažitelnost služeb pro naši cílovou skupinu
 • Odbornost  – Důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání pracovníků, preferování podpory před péčí a průběžné kontroly kvality služby
 • Diskrétnost – Ochrana soukromí a intimity uživatele, zachovávání mlčenlivosti, získávání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem CHPS
 • Flexibilita – Pružnost a komplexnost poskytovaných služeb,  přizpůsobení změnám uživatele
 • Duchovní pomoc – Vstřícnost k duchovním potřebám klienta

Hlavní cíle služby

 • Zajistit bezpečné a odborné služby
 • Umožnit uživatelům služby udržovat kontakt se svými blízkými a přáteli
 • Soběstačnost a dosavadní způsob života uživatelů služby
 • Zmírnit osamělost a bezmocnost

Cílová skupina

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Senioři

Služba není určena osobám

 • Které jsou soběstačné
 • Závislým na drogách nebo alkoholu
 • S nekompenzovaným duševním onemocněním, s projevy agresivity nebo infekční choroby
 • Ohrožující zdraví zaměstnanců

Časový rozsah služby

 • Pondělí – pátek   7:00 hod –  20:00 hod poskytujeme:
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, Pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Fakultativní činnost
 • Víkendy a svátky  7:00 hod – 20:00 hod poskytujeme:
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nabídka úkonů pečovatelské služby a finanční spoluúčast uživatele

 Minimální vykazovaná doba návštěvy je 15 minut

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90,-/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 90,-/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatnost pohybu ve vnitřním prostoru 90,-/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90,-/hod.
Přestlání a převlečení lůžka 90,-/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní   hygienu

Běžné úkony osobní hygieny 85,-/hod.
Celková koupel ve vaně , sprch.kout 100,-/hod.
Hygiena na lůžku 90,-/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 90,-/hod.
Celková hygiena na lůžku 1xtýdně 100,-/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy (Jedno jídlo denně – oběd)  jídelna AS 65,-/úkon
Zajištění stravy (Jedno jídlo denně – oběd ) jídelna Holínková 69,-/úkon
Zajištění stravy (Dva obědy do jedné domácnosti) jídelna AS 60,-/úkon
Zajištění stravy (Dva obědy do jedné domácnosti ) jídelna Holínková 64,-/úkon
Pomoc při přípravě dovezené stravy a údržbě termojídlonosičů (Součást zaj.stravy) 15,-/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 90,-/hod.
Příprava a podání jídla a pití 90,-/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 90,-/hod.
Údržba domácích spotřebičů 90,-/hod.
Velký úklid domácnosti ( např. sezónní, po malování, mytí oken , chodby) 100,-/hod.
Běžné nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady, apod) 90,-/hod.
Velký nákup (např. týdenní, ošacení, vybavení domácnosti) 90,-/úkon
Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy u uživatele (1 kg = úkon) 25,-/úkon
Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy u poskytovatele (1 kg = úkon) 40,-/úkon
Doprovod uživatele ( i na invalidním vozíku) 90,-/hod

e) Fakultativní činnost  

Přeprava dopravním prostředkem ( kompenzační pomůcky a jiné) 10,-/1 km
Dohled nad dospělou osobou 70,-/hod.
Dohled nad dospělou osobou s I. nebo II. stupněm závislosti 90,-/hod.
Dohled nad dospělou osobou s III. nebo IV. stupněm závislosti 100,-/hod.
Vyřizování osobních záležitostí klienta služebním telefonem 15,-/min.
Dohled nad podáváním léků – příprava a podávání léků 90,-/hod
Zajištění léků 90,-/hod
Zapůjčení termojídlonosiče (2ks) 20,-/měsíc

 f) Ošetřovatelské úkony   zdravotní pojišťovnou nehrazené  

Poskytnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů 100,-/hod.
Aktivizace, nácvik soběstačnosti, masáže, cvičení 120,-/hod.

g) ostatní ujednání  

Neodhlášená návštěva 50,-/paušál
Příplatek za službu poskytovanou v sobotu, neděli a svátky 50,-/paušál
Čas nezbytný k zajištění služby 15,-/paušál
Asistence další pečovatelky při úkonu (přesun, koupel apod.) 50,-/úkon

Platnost 1.1.2012