Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

OZV Č. 2/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

OZV Č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování. sběru, přepravy. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Nařízení Obce Osoblaha č. 1/2016 – Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

 

OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost

  1. 1. 2020

1. 1. 2020

 

  1. 1. 2019

 

  1. 1. 2017

 

 

  1. 1. 2018
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV  č. 1/2016 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za TKO

27.3.2017

 

28.6.2016

OZV č. 1/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 7.4.2015
OZV č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2015
Obec Osoblaha – Opatření č. 1/2013 – ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 1.1.2014
OZV č. 3/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veř. prostranstvích 1.1.2014
OZV č. 2/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a vymezení zákazu žebrání 1.1.2014
OZV č. 1/2013 o místním poplatku za TKO 1.1.2014
OZV č. 4/2012 o místním poplatku za TKO 1.1.2013
OZV č. 3/2012 o místním poplatku za TKO 3.2.2012
OZV č. 2/2012 o místních poplatcích 17.2.2012
OZV č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování … 3.2.2012
OZV č.1/2006 – Závazná část územního plánu obce 1.1.2007
OZV č.1/2005 o zrušení některých vyhlášek 1.11.2005
OZV 5.2004-o nakládání s odpady 1.1.2005
OZV č.10/2004 o příspěvku na provoz MŠ 31.12.2004
OZV č.9/2004 o nakládání s komunálním odpadem (změna vyhl.5/04) 24.12.2004
OZV č.8/2004 o místních poplatcích (změna vyhl.3/04) 24.12.2004
OZV č.7/2004 o zabezpečení veřejného pořádku 24.12.2004
OZV č.6/2004 – zrušení vyhl.č.2/1998 24.12.2004
OZV č.2/2004 1.3.2004
OZV č.1/2004 1.3.2004
OZV č.4 – dodatek k vyhl.č.3/2003 10.12.2003
OZV č.3/2003 o ochraně veřejného pořádku 8.10.2003
Požární řád obce Osoblaha 19.2.2003

Pravidla o pronájmu bytů v domech v majetku obce Osoblaha

Směrnice č. 2/2018 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

Zákon o střetu zájmů

Zápisy usnesení Zastupitelstva obce Osoblaha

Rok 2017

 

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Jednací řád zastupitelstva obce Osoblaha