Památky a zajímavosti

Památky:

Městské hradby – poslední zbytek městské fortifikace na obvodu historického jádra bývalého města. Památka stavebně historická ze 16.století.

hradby

Hřbitovní kostel sv.Mikuláše – jednolodní barokní stavba z let 1765-1766 stojící na hřbitově za obcí. Jde o drobnou stavbu dobré výtvarné úrovně, jedna z posledních architektonických památek zaniklého města.

kostel osa

Židovský hřbitov – přiléhá ke zbytkům městských hradeb. Jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů s kvalitními náhrobky připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými náhrobky ze 17.století.

Litinová kašna – kvalitní empírová kašna z doby konce 19.století dokládající úroveň uměleckého řemesla v této oblasti. Kašna stojí ve středu náměstí.

kasna

Kaplička sv.Valentýna a Blažeje – nachází se na ul.Pavlovická naproti čp.19. Uvnitř stavby je reliéf Ukřižování (korpus 2m, rozpětí rukou 2,5m).

Zajímavosti:

Bludný balvan – na Osoblažsku se nacházení bludné balvany ze severské žuly jako doklad zalednění oblasti pevninským ledovcem postupujících ve čtvrtohorách ze Skandinávie. Největší bludný balvan na území obce se nachází v parku na návrší nad turistickým kempem.

Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník – nachází se na hranici katastrů tří obcí Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. Území má mimořádný význam jako refugium místní ornitofauny. Je zastávkou tažných ptáků a hnízdiště vodních ptáků, žijí zde vzácné druhy živočichů. Lokalita má rovněž významný botanický a krajinářský význam. V letech 1987-1995 zde bylo zjištěno 153 druhů ptáků, z toho 98 hnízdí přímo v lokalitě, 33 hnízdících je zařazeno mezi druhy zvláště chráněné.

velky pavlovicky rybnik

Přírodní rezervace Džungle – je území se zbytkem luhu se starými stromy a mokřady mezi řekami Hraniční potok a Prudnik. Stromové patro tvoří především duby, lípy, habry a jasany. Tento zbytek tvrdého luhu přechází do druhotnějšího porostu olší. V mokřadech se nachází ostřice a rozsáhlé rákosiny.

dzungle

Úzkokolejná dráha Třemešná ve Slezsku – Osoblaha – dráha byla uvedena do provozu 14.prosince 1898. Je to technická památka o délce trati 20 km, rozchod kolejí je 760 mm. Nejvyšší dovolená rychlost vlaku 40 km/hod., nejvyšší sklon trati 26,8 promile. Trať má 4 mosty, 102 oblouků z nichž 24 je o poloměru 100 m a menší. Nejmenší poloměr je 75 m. Nejvyšší nadmořská výška je 385 km a vlak v dnešní době projíždí deseti zastávkami.

uzkokolejka