Pečovatelská služba

Charita Krnov, Hlubčická 297/3, Krnov

IČO: 48806510
Tel.: 554 611 366
E-mail: krnov@caritas.cz

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 554 611 366/ 725 104 445
E-mail: miroslava.ivanovova@caritas.cz

Poslání Pečovatelské služby Charity Krnov

Je poskytovat praktickou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci, či zranění a podporovat úsilí uživatele setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytováním optimálních služeb doprovázet uživatele v jeho obtížné situaci a v případě zájmu zprostředkovat duchovní pomoc.

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • Odpovědnost – vedeme uživatele služby k vědomí odpovědnosti za řešení své nepříznivé situace a práva   rozhodovat o svých záležitostech
 • Lidskost – přístup vycházející z křesťanských principů  –  rovnost, ochota, slušnost, vlídnost, zodpovědnost.
 • Individuální přístup- uznání a respektování jedinečnosti a svobodné vůle každého člověka
 • Dostupnost – dosažitelnost služeb pro naši cílovou skupinu
 • Odbornost  – důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání pracovníků, preferování podpory před péčí a průběžné kontroly kvality služby
 • Diskrétnost- ochrana soukromí a intimity uživatele, zachovávání mlčenlivosti, získávání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem CHPS
 • Flexibilita– pružnost a komplexnost poskytovaných služeb,  přizpůsobení změnám uživatele
 • Duchovní pomoc – vstřícnost k duchovním potřebám klienta

Hlavní cíle služby

 • zajistit bezpečné a odborné služby
 • umožnit uživatelům služby udržovat kontakt se svými blízkými a přáteli
 • soběstačnost a dosavadní způsob života uživatelů služby
 • zmírnit osamělost a bezmocnost

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Služba není určena osobám

 • které jsou soběstačné
 • závislým na drogách nebo alkoholu
 • s nekompenzovaným duševním onemocněním, s projevy agresivity nebo infekční choroby
 • ohrožující zdraví zaměstnanců

Časový rozsah služby:

 • Pondělí – pátek   7:00 hod –  20:00 hod poskytujeme: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, Pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Fakultativní činnost
 • Víkendy a svátky  7:00 hod – 20:00 hod poskytujeme: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Nabídka úkonů pečovatelské služby a finanční spoluúčast uživatele

 Minimální vykazovaná doba návštěvy je 15 minut

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora   při podávání jídla a pití 90,-/hod.
pomoc při   oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 90,-/hod.
pomoc při   prostorové orientaci, samostatnost pohybu ve vnitřním prostoru 90,-/hod.
pomoc při   přesunu na lůžko nebo vozík 90,-/hod.
přestlání a převlečení  lůžka 90,-/hod.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní   hygienu
běžné úkony   osobní hygieny 85,-/hod.
celková koupel   ve vaně , sprch.kout 100,-/hod.
hygiena na lůžku 90,-/hod.
pomoc při základní péči o   vlasy a nehty 90,-/hod.
celková hygiena na lůžku 1x   týdně 100,-/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
zajištění stravy ( jedno   jídlo denně – oběd)  jídelna AS 65,-/úkon
Zajištění stravy (jedno   jídlo denně – oběd ) jídelna Holínková 69,-/úkon
zajištění   stravy ( dva obědy do jedné domácnosti) jídelna AS 60,-/úkon
Zajištění   stravy (dva obědy do jedné domácnosti ) jídelna Holínková 64,-/úkon
Pomoc při   přípravě dovezené stravy a údržbě termojídlonosičů  (součást zaj.stravy) 15,-/úkon
pomoc při   přípravě jídla a pití 90,-/hod.
příprava a   podání jídla a pití 90,-/hod.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
běžný úklid a   údržba domácnosti 90,-/hod.
údržba domácích   spotřebičů 90,-/hod.
velký úklid   domácnosti ( např. sezónní, po malování, mytí oken , chodby) 100,-/hod.
běžné nákupy a   pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady, apod) 90,-/hod.
velký nákup   (např. týdenní, ošacení, vybavení domácnosti) 90,-/úkon
praní a žehlení   prádla, popřípadě jeho drobné opravy u uživatele (1 kg = úkon) 25,-/úkon
praní a žehlení   prádla, popř. jeho drobné opravy u poskytovatele (1 kg = úkon) 40,-/úkon
doprovod   uživatele ( i na invalidním vozíku) 90,-/hod
e) Fakultativní činnost  
přeprava   dopravním prostředkem ( kompenzační pomůcky a jiné) 10,-/1 km
dohled nad   dospělou osobou 70,-/hod.
dohled nad   dospělou osobou s I. nebo II. stupněm závislosti 90,-/hod.
dohled nad   dospělou osobou s III. nebo IV. stupněm závislosti 100,-/hod.
vyřizování   osobních záležitostí klienta služebním telefonem 15,-/min.
dohled nad   podáváním léků – příprava a podávání léků 90,-/hod
Zajištění   léků 90,-/hod
Zapůjčení   termojídlonosiče (2ks) 20,-/měsíc
 f) Ošetřovatelské úkony   zdravotní pojišťovnou nehrazené  
poskytnutí   jednoduchých ošetřovatelských úkonů 100,-/hod.
aktivizace,   nácvik soběstačnosti, masáže, cvičení 120,-/hod.

g) ostatní ujednání  

neodhlášená   návštěva 50,-/paušál
příplatek za   službu poskytovanou v sobotu, neděli a svátky 50,-/paušál
čas nezbytný   k zajištění služby 15,-/paušál
asistence další   pečovatelky při úkonu (přesun, koupel apod.) 50,-/úkon

Platnost 1.1.2012